Осигуряване на стабилно развитие чрез разширение на социално предприятие към Фондация градивност, № договор BG05M90 P0001-2.010-0741-C01 се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Багрене на прежди


 

Багрене на прежди

Цветът е в основата на това да се създаде красив и въздействащ килим.

Тук може клиента да избира от палитра от над 7500 цвята. 

Боядисването на преждата е един от най-важните етапи в производството на килими. Така например в „Хемус“ООД са изготвени рецептури за над 6000 цвята от Управителят и проектантския екип в собствена лаборатория за боядисване, където се постига качество на цвета.


Изпратете запитване
Адрес

гр. Велинград 4600,
адм. офис: ул. Банска 8

Телефон

+359 887 93 22 40


Осигуряване на стабилно развитие чрез разширение на социално предприятие към Фондация градивност, № договор BG05M90 P0001-2.010-0741-C01 се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.