Осигуряване на стабилно развитие чрез разширение на социално предприятие към Фондация градивност, № договор BG05M90 P0001-2.010-0741-C01 се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Уникален дизайн


 

Уникален дизайн

Изработката на дизайни на килими е най-трудната и инженерна част от етапа на подготовка на килима. 

Залага се на специализаран софтуер, който позволява оразмеряване на килима спрямо целения краен размер. Дизайнът също така задава и гъстота на тъкане на килима или броя възли за 1 м2.

Ако сте интериорно студио – ние можем да реализираме и най- иноватовна ви и смела идеия за дизайна на килима. Килимът е водещ елемент в цялостния интериор на дадено помещение. 

Може да ни изпратите запитване за разработка на Ваша собствена идея за дизайн на килим. 


Изпратете запитване
Адрес

гр. Велинград 4600,
адм. офис: ул. Банска 8

Телефон

+359 887 93 22 40


Осигуряване на стабилно развитие чрез разширение на социално предприятие към Фондация градивност, № договор BG05M90 P0001-2.010-0741-C01 се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.