Осигуряване на стабилно развитие чрез разширение на социално предприятие към Фондация градивност, № договор BG05M90 P0001-2.010-0741-C01 се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Научи се да тъчеш


 

Научи се да тъчеш

Курсовете по ръчно тъкачество имат чудесна основа за развитие както във Велинград така и в съседните град Костандово и село Света Петка благодарение на:

Създаден е постоянен обучителен център за тъкачество на ръчен текстил в град Костандово, освен това курсове могат да се организират и в село Света Петка /много живописно и съхранено самобитно място/, както и от края на 2019 в обновена сграда във Велинград. 


  • Програмите са гъвкави според нуждите и интереса на клиентите. 
  • Различни програми с различна продължителност. 
  • Има и програмата за деца - адаптирана и интерсна за тях. 
     

Изпратете запитване
Адрес

гр. Велинград 4600,
адм. офис: ул. Банска 8

Телефон

+359 887 93 22 40


Осигуряване на стабилно развитие чрез разширение на социално предприятие към Фондация градивност, № договор BG05M90 P0001-2.010-0741-C01 се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.