Осигуряване на стабилно развитие чрез разширение на социално предприятие към Фондация градивност, № договор BG05M90 P0001-2.010-0741-C01 се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Социалното предприятие


 

Да правиш бизнес и да печелиш от това, че подкрепата за социално уязвими хора и благородни каузи са в основата на твоя предприемачески модел. Това е краткото определение на социалното предприемачество. 

Социалното предприемачество е форма, която съвместява стопанската дейност с преследването на социални цели, в резултат на което се произвежда социална добавена стойност, т.е. социален ефект за съответната целева група.

Фондация „Градивност“ е създадена преди четери години като подкрепящо звено на вече съществуващо българо-британско предпритие за тъкачество на ръчен текстил „ХЕМУС“ ООД, функциониращо успешно в района на Велинград през последните 20 години. То е една българо-британска инициатива стартирала през 1998 година, базираща се на местните традиции в тъкачеството на ръчни килими както и на таланта и сръчността на жeните в региона.

Звено- „Градивност –социално предприятие“ има за цел да подържа и разширява дейността си и да запазва създадените работни места,  като предложи на пазара три основни услуги:  
 

Обучителни курсове по ръчно тъкачество

Обучителни курсове по ръчно тъкачество

Красив и древен занаят с доказан терапевтичен ефект върху практикуващия
Създаване на дизайни за килими

Създаване на дизайни за килими

Практически всяка възможна идея може да се претвори в красив десен за килим
Багрене на влакна

Багрене на влакна

Тук може клиента да избира от палитра от над 7500 цвята
Адрес

гр. Велинград 4600,
адм. офис: ул. Банска 8

Телефон

+359 887 93 22 40


Осигуряване на стабилно развитие чрез разширение на социално предприятие към Фондация градивност, № договор BG05M90 P0001-2.010-0741-C01 се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.