Осигуряване на стабилно развитие чрез разширение на социално предприятие към Фондация градивност, № договор BG05M90 P0001-2.010-0741-C01 се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Новини


Тодор Парпулов влезе в престижния клуб “40 до 40”
Тодор Парпулов влезе в престижния клуб “40 до 40”

В класацията “40 до 40” за 2016 г. за първи път има и велинградчанин - 34-годишният Тодор Парпулов, който е част от екипа на килимарската фабрика “Хемус” в Костандово

Вижте подробности
Адрес

гр. Велинград 4600,
адм. офис: ул. Банска 8

Телефон

+359 887 93 22 40


Осигуряване на стабилно развитие чрез разширение на социално предприятие към Фондация градивност, № договор BG05M90 P0001-2.010-0741-C01 се осъществява финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.